Cursus data
Cursus informatie
Subsidie
Veelgestelde vragen

ADR Basis · 2-daagse cursus met examen

Met het basiscertificaat ADR mag je stukgoederen vervoeren in colli in hoeveelheden die boven de vrijstellingsgrenzen uitkomen.
De vrijstellingseisen worden in de ADR geregeld en kunnen per stof verschillend zijn. Het ADR is de Europese overeenkomst met betrekking tot het internationaal vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg. ADR is de (Franse) afkorting van “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route.

Behalve verpakte goederen mag je met die certificaat ook bepaalde onverpakte gevaarlijke goederen vervoeren in een voertuig of container. Met een ADR certificaat basis mag je bovendien gevaarlijke stoffen in tankcontainers vervoeren of in MEGC’s (gas containers). Als de individuele inhoudt daarvan per tank container of MEGC de 3000 liter niet overschrijdt.

De doelgroep
De cursus ADR basis is verplicht voor iedere chauffeur de gevaarlijke stoffen transporteert.

De cursus
Tijdens deze 2-daagse cursus komen er veel onderwerpen aan bod zoals de algemene voorschriften, soorten gevaar, veiligheidsmaatregelen, etikettering, de voorzorgsmaatregelen tijdens het laden en lossen etc. De cursus heeft ook een praktijk-gedeelte. Hierin worden maatregelen bij voorval of ongeval, eerste hulp en brandbestrijding behandeld.

 • Aanvullende informatie
 • Waarde nascholing Code 95: 14 uur
 • Inclusief lunch, lesmateriaal en één CCV-examen
 • Tarieven zijn per persoon en exclusief de administratie- en legeskosten voor het CCV
  (bedraagt € 27,50 per persoon, per dag)
 • Minimale leeftijd: 18 jaar
 • SOOB subsidie 2024 € 220,00

SOOB SUBSIDIE

SOOB staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg. SOOB, het opleidings- en ontwikkelfonds voor de branche, stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige én toekomstige werknemers in de bedrijfstak. Dit doet SOOB door het verstrekken van subsidies via het SOOB Subsidiepunt.

Heb je recht op SOOB subsidie?
Alle bedrijven, werkzaam in de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg, die SOOB afdragen voor hun medewerkers mogen subsidie aanvragen.

Voor welke opleidingen en cursussen kan je SOOB subsidie krijgen?
Op onze pagina tarieven kun je vinden voor welke cursussen en hoeveel SOOB subsidie je kan krijgen.

Hoe vraag je de subsidie aan?
Subsidie aanvragen kan via de website van SOOB Subsidiepunt.

Belangrijk
Doe de aanvraag voor subsidie voordat de opleiding begint.
De subsidie van 2024 is beschikbaar van 1 januari t/m 31 december 2024.
Per opleidingscategorie geldt er een subsidieplafond. Zodra dit bereikt is, wordt er geen subsidie meer verstrekt.

Meer informatie en subsidie aanvragen: soobsubsidiepunt.nl 
SOOB brochure 2024

Hoe ver mag ik van te voren mijn ADR verlengen?

Om het certificaat te verlengen moet je binnen één jaar vóór de vervaldatum van het certificaat slagen voor het verlengingsexamen.

Voorbeeld:

 • Je certificaat is geldig tot 1-6-2025
 • Dat betekent dat je tussen 1-6-2024 en 1-6-2025 moet slagen voor het verlengingsexamen
Hoe lang is mijn ADR-certificaat geldig?

Het certificaat is 5 jaar geldig.

Moet ik persé de twee dagen cursus volgen?

Ja, twee dagen scholing is verplicht. Mocht je onverhoopt maar één dag aanwezig kunnen zijn dan mag je geen examen doen en kun je dus geen certificaat behalen.

Wat is Code 95?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Code 95 is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1E of D(E) noodzakelijk is.

Hoelang is Code 95 geldig?

5 jaar, iedere 5 jaar moet de Code 95 verlengd worden door 35 uur nascholing te volgen. De nascholing mag gevolgd worden in de 5 jaar voor het verlopen van de Code 95.

Maakt het uit welke cursussen ik ga volgen voor nascholing?

Er moet rekening gehouden worden met de volgende regels:

 • Van de 35 uur nascholing moet er minimaal 7 uur praktijktraining zijn.
 • Van de 35 uur nascholing mag een nascholingscursus maximaal één keer herhaald worden.*
 • Van de 35 uur nascholing mogen er maximaal 3 cursussen met e-learning gevolgd worden.*

*Dit zijn wijzigingen met ingang van 13 september 2021.
Heb je voor 13 september 2021 een cursus al meer dan één keer herhaald?
Deze nascholingsuren gaan niet verloren en tellen nog mee in de lopende cyclus van 5 jaar/35 uur. Wel betekent het dat je deze cursus na de overgangsdatum niet nog een keer mag volgen.

Ook mag er niet meer dan twee keer een Chauffeursdag gevolgd worden met verschillende onderwerpen. Omdat de Chauffeursdag geregistreerd wordt onder de code U24. De inhoud van de Chauffeursdag heeft geen invloed op de code.

 • Onze aanpak
  Hands-on, no-nonsense en snel schakelen als dat kan.
 • Maatwerk
  Ieder mens en ieder bedrijf is bijzonder, vandaar dus individuele- en maatwerk trajecten.
 • Passie en ervaring
  Passie voor en ruime ervaring in opleiden en werken in Transport en Logistiek
 • Vertrouw opleidingsadres in de regio
  Alle theorie-, praktijkopleidingen en Code 95 op een adres! One stop shopping!
 • 24/6 inzet
  6 dagen werken, zondag is voor ons en onze medewerkers een rustdag

© 2024 Rijcenter Gons. Alle rechten voorbehouden. | Privacyverklaring