Veelgestelde vragen

Mag ik meerdere keren dezelfde Code95 cursus volgen?

Per 13 september 2021 is er een limiet gesteld aan hoe vaak een nascholingscursus herhaald mag worden in een nascholingscyclus van 35 uur. Iedere beroepschaffeur mag in een nascholingscyclus één cursus herhalen en de overige cursussen moeten uniek zijn.

Wat gebeurt er met cursussen die vóór deze overgangsdatum al meer dan één keer zijn herhaald?

Deze gaan niet verloren bij de overgang naar de nieuwe Richtlijn. Deze tellen dus nog wel mee voor de lopende cyclus van 5 jaar/35 uur. Wel betekent het dat u deze cursus na de overgangsdatum niet nog een keer mag volgen.

Mag ik nadat deze nieuwe Richtlijn is ingegaan nog wel meer dan twee keer een Chauffeursdag volgen met verschillende onderwerpen per dag?

Dit is niet toegestaan, omdat de Chauffeursdag geregisteerd wordt onder code U24. De inhoud van deze dagen hebben hier geen invloed op. Met de nieuwe Richtlijn mag u per cyclus van 5 jaar nog maar één keer een dubbele cursus laten meetellen, dus ook maximaal twee keer een Chauffeursdag met bijbehorende code.

Mag ik met een verlopen rijbewijs de Code95 curus Het Nieuwe Rijden of Rijoptimalisatie (BBS) volgen?

Nee, als u een praktijkcursus gaat volgen, moet u een geldig rijbewijs meenemen. Dit rijbewijs moet passen bij het voertuig waar u in gaat lessen.
Zodra u de verplichte nascholing heeft afgerond kunt u bij de gemeente de geldigheid van Code95 verlengen met 5 jaar. Dit kan op 2 manieren:

  • U kunt uw rijbewijs vervangen, dit betekent dat de einddatum van uw rijbewijs gelijk blijft, en de geldigheid van uw Code95 met 5 jaar aangevuld wordt. Als u voor deze optie kiest hebt u geen Gezondheidsverklaring nodig.
  • De andere mogelijkheid is om uw rijbewijs te vernieuwen. Dat betekent dat uw rijbewijs verlengt wordt en opnieuw 5 jaar geldig is. In dat geval heeft u wel een Gezondheidsverklaring nodig. Het voordeel van deze optie is dat de geldigheid van uw rijbewijs (5 jaar) en uw Code95 (5 jaar) vanaf dan gelijk lopen. Dit voorkomt dat u elke 2 of 3 jaar een nieuw rijbewijs moet aanvragen.

Mag dit wel als ik deze Code95 cursus volg en gebruik maak van mijn eigen vrachtwagen? Ook als u de praktijkcursus volgt met eigen vrachtauto, heeft u een geldig rijbewijs nodig. Hiervoor gelden dezelfde regels als een cursus met een lesauto van Rijcenter Gons.

Wat moet ik meenemen naar een nascholingscursus bij Rijcenter Gons?

Let allereerst goed op de locatie die bij uw cursus vermeld staat. Rijcenter Gons beschikt over verschillende cursuslocaties in de regio Meppel, Hoogeveen, Staphorst en Emmen.
Afhankelijk naar de vraag zullen cursussen ingepland worden in de meest geschikte regio.

Daarnaast vragen we u om op de volgende punten te letten:

  • Neem uw identiteitsbewijs mee
  • Voor een praktijktraining is een geldig rijbewijs verplicht.
  • Het is belangrijk dat u op tijd bent, als u te laat bent telt de cursusdag niet mee voor de nascholing.
  • Zorg dat u aan het begin én het eind van de dag de presentielijst tekent. Hiermee kan Rijcenter Gons deze nascholingscursus voor u registreren. Na vijf werkdagen kunt u dit terugvinden op Mijn CBR.
Hoe ver mag ik van te voren mijn ADR verlengen?

Om het certificaat te verlengen moet je binnen één jaar vóór de vervaldatum van het certificaat slagen voor het verlengingsexamen.

Voorbeeld:

  • Je certificaat is geldig tot 1-6-2025
  • Dat betekent dat je tussen 1-6-2024 en 1-6-2025 moet slagen voor het verlengingsexamen

© 2024 Rijcenter Gons. Alle rechten voorbehouden. | Privacyverklaring