Cursus data
Cursus informatie
Subsidie
Veelgestelde vragen

Bijscholing TCVT Machinisten 10TM, module A+B

Iedere machinist in Nederland die hijswerkzaamheden uitvoert zwaarder dan 10 ton moet het TCVT certificaat hebben voor de betreffende machine. Met het TCVT certificaat wordt aangetoond dat de machinist vakbekwaam is en voldoende instructie heeft gevolgd om met de machine te werken. Om het TCVT certificaat te verlengen is de machinist verplicht om bijscholing te volgen.

De doelgroep
Machinisten in het bezit van het TCVT certificaat

De cursus
Door het volgen van de bijscholingscursussen TCVT kan de certificering worden verlengd. Tijdens de TCVT-nascholingscursus worden er twee modules op één dag behandeld. Bij deze cursus komen de modules A en B aan bod, deze gaan over de werkvoorbereiding- en uitvoering.

Tijdens de training wordt je kennis opgefrist en verdiept. Hierdoor wordt de veiligheid op de werkvloer vergroot, omdat de machinist zich bewust is van de risico’s en weet hoe deze risico’s geminimaliseerd kunnen worden. Ook ben je na de cursus weer op de hoogte van alle nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied.

 • Aanvullende informatie
 • Waarde nascholing code 95: 7 uur
 • Inclusief lunch en lesmateriaal
 • Tarieven zijn per persoon en exclusief de administratie- en legeskosten voor het CCV
  (bedraagt € 27,50 per persoon, per dag)
 • Geen toelatingseisen
 • SOOB subsidie 2024 € 100,00

SOOB SUBSIDIE

SOOB staat voor Stichting Opleidings- en Ontwikkelfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg. SOOB, het opleidings- en ontwikkelfonds voor de branche, stimuleert het volgen van opleidingen en trainingen door huidige én toekomstige werknemers in de bedrijfstak. Dit doet SOOB door het verstrekken van subsidies via het SOOB Subsidiepunt.

Heb je recht op SOOB subsidie?
Alle bedrijven, werkzaam in de CAO Beroepsgoederenvervoer over de weg, die SOOB afdragen voor hun medewerkers mogen subsidie aanvragen.

Voor welke opleidingen en cursussen kan je SOOB subsidie krijgen?
Op onze pagina tarieven kun je vinden voor welke cursussen en hoeveel SOOB subsidie je kan krijgen.

Hoe vraag je de subsidie aan?
Subsidie aanvragen kan via de website van SOOB Subsidiepunt.

Belangrijk
Doe de aanvraag voor subsidie voordat de opleiding begint.
De subsidie van 2024 is beschikbaar van 1 januari t/m 31 december 2024.
Per opleidingscategorie geldt er een subsidieplafond. Zodra dit bereikt is, wordt er geen subsidie meer verstrekt.

Meer informatie en subsidie aanvragen: soobsubsidiepunt.nl 
SOOB brochure 2024

Wat is de geldigheidsduur van een TCVT-certificaat?

TCVT persoonscertificaten zijn vijf jaar geldig. Daarna kan er een nieuwe certificaat bij TCVT worden aangevraagd. Hiervoor moet er in de periode van vijf jaar de bijscholing zijn gevolgd.

Wanneer moet de bijscholing TCVT gevolgd worden?

De eerste bijscholing dient gevolgd te worden in de eerste 36 maanden (3 jaar) na uitgiftedatum van het certificaat.
De tweede bijscholing dient gevolgd te worden na de eerste 36 maanden (3 jaar) na uitgiftedatum van het certificaat en voor de einddatum van 5 jaar.

Er zijn twee bijscholingscursussen: Cursus TCVT Module A+B en Cursus TCVT Module C+D. De volgorde waarin de bijscholingscursussen gevolgd worden maakt niet uit.

Wat is Code 95?

Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs, die achter een voertuigcategorie is geplaatst. Code 95 is verplicht voor het beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1E of D(E) noodzakelijk is.

Hoelang is Code 95 geldig?

5 jaar, iedere 5 jaar moet de Code 95 verlengd worden door 35 uur nascholing te volgen. De nascholing mag gevolgd worden in de 5 jaar voor het verlopen van de Code 95.

Maakt het uit welke cursussen ik ga volgen voor nascholing?

Er moet rekening gehouden worden met de volgende regels:

 • Van de 35 uur nascholing moet er minimaal 7 uur praktijktraining zijn.
 • Van de 35 uur nascholing mag een nascholingscursus maximaal één keer herhaald worden.*
 • Van de 35 uur nascholing mogen er maximaal 3 cursussen met e-learning gevolgd worden.*

*Dit zijn wijzigingen met ingang van 13 september 2021.
Heb je voor 13 september 2021 een cursus al meer dan één keer herhaald?
Deze nascholingsuren gaan niet verloren en tellen nog mee in de lopende cyclus van 5 jaar/35 uur. Wel betekent het dat je deze cursus na de overgangsdatum niet nog een keer mag volgen.

Ook mag er niet meer dan twee keer een Chauffeursdag gevolgd worden met verschillende onderwerpen. Omdat de Chauffeursdag geregistreerd wordt onder de code U24. De inhoud van de Chauffeursdag heeft geen invloed op de code.

 • Onze aanpak
  Hands-on, no-nonsense en snel schakelen als dat kan.
 • Maatwerk
  Ieder mens en ieder bedrijf is bijzonder, vandaar dus individuele- en maatwerk trajecten.
 • Passie en ervaring
  Passie voor en ruime ervaring in opleiden en werken in Transport en Logistiek
 • Vertrouw opleidingsadres in de regio
  Alle theorie-, praktijkopleidingen en Code 95 op een adres! One stop shopping!
 • 24/6 inzet
  6 dagen werken, zondag is voor ons en onze medewerkers een rustdag

© 2024 Rijcenter Gons. Alle rechten voorbehouden. | Privacyverklaring